Expositie

Er is een nieuwe expositie gestart bij Hotel de Baak Seaside van Lisette Koren. De expositie loopt van 28 augustus tot en met 25 december 2023.

 

Het werk van Lisette kenmerkt zich door lijnen en patronen, waarbij herkenbare structuren (zoals plattegronden, steden en landschappen) zo te bewerken dat er nieuwe beelden ontstaan. Haar werk moet een zekere rust uitstralen, ondanks de (verborgen) complexiteit.

De kleuren zijn in evenwicht en harmonie. De inspiratie komt van toevalligheden en ingevingen waarbij er nieuwe perspectieven ontstaan. Ook wordt er met het licht gespeeld zoals in het papierwerk waardoor het perspectief veranderd als je het van verschillende kanten bekijkt. Dit betekend dat je wat langer naar het werk moet kijken, enige afstand nemen om het geheel te zien en dan dichterbij staan voor de details.