Nieuwe kunstexpositie van Aly Grelling

Veelzijdig kunstenaar Aly Grelling (1958) maakt autonoom werk binnen de disciplines schilderen, boom 4
grafiek en fotografie. Deze in Gieten geboren en getogen beeldend kunstenaar maakt zowel heel 
groot als heel klein werk. 

Haar onderwerpen variëren, maar gaan vaak over de mens. In haar schilderijen zijn de personen 
zowel zoekend als geworteld, zelfverzekerd als kwetsbaar, tonen ze zich, maar verhullen zich 
eveneens en tegelijkertijd. Tweestrijd is dan ook het thema dat in het werk de boventoon voert. Kruisbestuivingen tussen de verschillende disciplines resulteren regelmatig in nieuw werk, 
originele ideeën en bijzondere uitvoeringen van haar centrale thema; de cirkelgang van het leven.

Zoals zij zelf zegt:
‘Een nieuw leven betekent uiteindelijk een onvermijdelijke dood. Wat zou de betekenis van 
een leven zijn zonder dit gegeven? Zonder angst, zonder groei, zonder onontkoombaar einde? 
Zoals het eind van een cirkelgang inhoudt, dat het ergens een begin heeft gezien. Zo blijkt dat 
na elk einde een nieuw idee, een nieuw gevoel, een nieuwe weg onafwendbaar tot 
ontwikkeling komt’.

Wat zie jij als je naar de personen op de schilderijen kijkt? Zijn ze vrolijk of juist verdrietig? Angstig of stralen ze juist kracht uit? Of beide tegelijkertijd? Bekijk het van meerdere kanten en wie weet kom je tot nieuwe inzichten. In het meest recente werk van Aly Grelling staat de natuur centraal. In fijne, haast transparante lagen worden grote, kleurrijke schilderijen opgebouwd. Waarin water, zee en bloemen centraal staan. Deze nieuwe serie is direct geïnspireerd op het momenteel zo hevig veranderende klimaat. Opnieuw staat daarmee de kringloop van het leven centraal in het werk van deze veelzijdige kunstenaar.